PORTFOLIO > White Man, White Rhino (Mask)

White Man, White Rhino (work in progress)
White Man, White Rhino (work in progress)
2022